بشنو از نِی

با لهجه ی یک عدد نِی بخوانید!

آدم های 24 ساعته

 • بامبو 🌱
 • دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶
 • ۱۱:۰۹

ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی در امروز طراحی کرده اند و نه بیشتر!

نگرانی امروز برای مشکلات فردا، دردی از ما دوا نخواهد کرد...

 • نمایش : ۷۸
 • و من به سبک یک درخت
  میان عافیت نور منتشر می شوم
  برای چیدن یک خوشه "خدا"!
  پیوندها