بشنو از نِی

با لهجه ی یک عدد نِی بخوانید!

باید اویی بود

 • بامبو 🌱
 • شنبه ۲۵ آذر ۹۶
 • ۲۲:۲۷

بیدار می شوی

به خودت صبح بخیر می گویی

برای خودت چای می ریزی

تکیه می دهی به خودت و فکر می کنی دلت برای چه کسی باید تنگ می شده است؟!

و چرا هیچ کسی آن قدرها که باید خوب نبود که بی او، این صبح آذر

از گلوی آدم پایین نرود؟!...

 • نمایش : ۵۲
 • و من به سبک یک درخت
  میان عافیت نور منتشر می شوم
  برای چیدن یک خوشه "خدا"!
  پیوندها