بشنو از نِی

با لهجه ی یک عدد نِی بخوانید!

کوچکان بزرگ!

 • بامبو 🌱
 • پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶
 • ۱۰:۳۸

از چیزای کوچیک زندگیت لذت ببر!

یه روز ممکنه به عقب نگاه کنی و متوجه بشی که اونا چیزای بزرگی بودن...!

 • نمایش : ۵۳
 • و من به سبک یک درخت
  میان عافیت نور منتشر می شوم
  برای چیدن یک خوشه "خدا"!
  پیوندها